Posted by: bortebramenhjemme | 22/12/2014

NYHETSBREV

Som prosjekt har vi nå lagt bak oss et nytt år!

2014 har vært et «bratt år», men det har gått oppover, eller framover, ettersom vi ser det. Vi i prosjektgruppen vet at mange av dere der ute støtter arbeidet vårt, men vi skulle gjerne sett at flere hadde vist oss det, og at flere hadde møtt fram på våre annonserte temakvelder i OsloJ

I 2014 arrangerte vi 3 temakvelder. Aktuell temaer som det har blitt satt fokus på er; «hvem hjelper hjelperen?» med innleder Psykolog Per Isdal, «nødhjelps -og bistandsarbeideren sin rolle i det 21 år hundrede, muligheter og begrensninger?» med innleder Morten Traavik, og «tusen ganger godt natt» med innleder fra filmens resigiør, Erik Poppe.

Alle temakveldene har blitt avsluttet med debatt, blant de frammøtte. Fremmøte har vært noe varierende og vi tenker at slike arrangement hadde fortjent et større publikum. Vi leter etter årsaker til dette, og håper at DU kunne hjelpe oss med forslag til hvordan vi kan øke besøkstallet på våre temakvelder i framtiden. Vi har annonsert i dagspressen, bistandsaktuelt, på vår hjemmeside www.bortebramenhjemme.com , og på vår Facebook side. I tillegg har vi har sendt ut personlige invitasjoner til over 200 nåværende og tidligere nødhjelps – og bistandsarbeidere i god tid før hvert enkelt arrangement. VI ønsker forslag på temakvelder fra DERE !!!

Temaer for temakvelder i 2015 vil kunne være:

«Smittsomme overførbare sykdommer, en utfordring for nødhjelps- og bistandsarbeideren i dag?»

Kvinner i nødhjelps – og bistandsarbeiderrollen i internasjonale oppdrag ute i felt, muligheter og begrensninger, og hvilke utfordringer står de ovenfor i dag?

Talspersonsordninger for barn og unge til nødhjelps – og bistandsarbeidere, hva skjer når en av foreldrene er ute på oppdrag i en verden med større fokusering på en mer sårbar gruppe med terroranslag og kidnappinger overfor humanitære hjelpearbeidere …. og organisasjonene deres?

Senskader på nødhjelps- og bistandsarbeidere påført over tid fra gjentatte traumatiske opplevelser, hvordan møtes disse av den norske helsetjenesten dette, i dag?

Det har i året som har gått blitt søkt om økonomisk støtte til beslektede prosjekter under Borte bra, men hjemme? Det har vært skrevet én søknad til Ekstrastiftelsen gjennom Norsk Folkehjelp, hvor det har vært søkt om støtte til et «likemannsprosjekt» hvor målet var å skolere et 10 talls tidligere og nåværende nødhjelps- og bistandsarbeidere som skulle gi råd, støtte og veiledning etter å ha kommet hjem. Dette fikk vi avslag på. Så søkte vi Helsedirektoratet og Gjensidigestiftelsen (på forskjellig tidspunkt) om støtte til et del-prosjekt under Borte bra, men hjemme? som skulle sette fokus på «talspersonsordning for barn og unge til nødhjelp – og bistandsarbeidere», når disse er ute i aktive oppdrag, hva skjer med de som er igjen hjemme? Som samarbeidspartnere henvendte vi oss til henholdsvis organisasjonene Barns Beste og Vokse for Barn.  Begge søknadene har fått avslag.

Vi har også presentert oss med innlegg i media, www.bistandsaktuelt.no, og i bladet Psykisk Helse.

2015 blir et viktig år for oss, og om det vil lykkes å kunne gjøre Borte bra, men hjemme? til et varig og bærekraftig tiltak. Det vi vet er at om vi ikke har støtte i den enkelte nødhjelps – og bistandsarbeideren som DEG, vil vi ha små muligheter til å kunne fortsette. De som ønsker å bevilge oss støtten til dette arbeidet må vite at behovet er tilstede for vår og deres innsats, nå og i framtiden.

Vi har fått fortsatt økonomisk støtte fra Ekstrastiftelsen for prosjektåret 2015 !!!

 VI ØNSKER ALLE HELTER EN RIKTIG GOD JULEHØYTID – OG ET GODT NYTT ÅR!


Categories

%d bloggers like this: