“Å komme hjem” 23-24 november

“Å komme hjem” 23-24.november, kurs på  Thon Hotel Gardermoen

 

Program

Lørdag 23.november 2013

12.00 til 13.00          Lunsj

13.00 til 13.30          Presentasjon av deltakere og litt om forventninger til kurset
                              Anne Hernes Olsen og Per Bertelsen, “Borte bra, men hjemme…”

13.30 til 14.00         Gjennomgang av prosjektet «Borte bra men hjemme…»
                              Rolf Borgos, Prosjektleder “Borte bra, men hjemme…”

14.00 til 14.30          Pause med kaffe og frukt

14.30 til 15.15         “Helse før og etter”  Bistands- og nødhjelpsarbeidernes fysiske                                     og psykiske helse.
.                              Terje Lie, Lege  Atlas medisinske senter 

15.30 til 16.00         “NRC – erfaringer med utsendt personell”
                               Anne Cath Da Silva, Styrkeutvikling Flyktninghjelpen

16.00 til 17.00          Inndeling i grupper for samtaler rundt: «det å komme hjem»

17.00 til 17.30          Oppsummering

19.00                       Middag

Søndag 24.november

08.00 til 09.00           Frokost

09.00 til 09.45         “Third culture kids”  Hvordan er å komme «hjem» når Norge blir .                                  fremmed. Svein Olsen er født og oppvokst i Tanzania.

09.45 til 10.00           Benstrekk

10.00 til 10.45          “Hva vet vi om psykisk helse til folk med sterke opplevelser?”
.                              Normale reaksjoner og traumereaksjoner
.                              Psykologene Ingun Brustugun og Mari Kjølseth Bræin                                  

10.45 til 11.00           Kaffe

11.00 til 11.30           Paneldebatt/spørsmål til Brustugun,  Kjølseth Bræin, Olsen

11.30 til 12.00           “Hvordan lage gode nettverksgrupper?”
.                               Wenche Drevland har internasjonal erfaring og er deltaker i 
.                               prosjektets første nettverksgruppe

12.00 til 12.30            “Veien videre”  En oppsummering av kurset og etablering av
.                                 nye nettverksgrupper ved prosjektleder Rolf Borgos.

12.30 til 13.00             Lunsj

13.00                        TAKK FOR SEG

BorteBra_logo

%d bloggers like this: