Program Kick off

Litteraturhuset i Oslo – 6. juni 2013 fra kl. 12:00 – 16:00

  • 12:00       Enkel lunsj
  • 13:15       Åpning ved Rådet for psykisk helse Generalsekretær Tove Gundersen
  • 13:30       Innledning ved prosjektleder, Rolf Borgos
  • 13:45       Erfaringer fra Veteranforbundet SIOPS, Anders Grindaker
  • 14:00       HOVEDINNELGG ved Psykiater, Forfatter og Filmkritiker Finn Skårderud         “Den nordiske uskylden”
  • 14:30       Pause / Kaffe
  • 14:45       Panelsamtale, innleder og moderator Anne Hernes Olsen

Deltakere i panelet: Finn Skårderud, Institutt for Metallisering, Atle Sommerfeldt Biskop og tidligere GS i Kirkens Nødhjelp, Anders Grindaker Veteranforbundet SIOPS, Rolf Borgos, Prosjektleder for Borte bra men hjemme..?, Per Bertelsen, Prosjektmedarbeider i Borte bra men, hjemme..? Anne Cath De Silva HR-Rådgiver i Flyktningerådet

%d bloggers like this: