Rapport “Å komme hjem” 2013

Kurs på Gardermoen 23-24.november 2013 – ”Å komme hjem”

22 personer fra hele landet deltok på kurset.  De fleste hadde lang uteerfaring innen nødhjelp/bistand fra norske frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner som OSSE og FN.  Noen var nettopp kommet hjem fra oppdrag, noen sto i beredskap til nye, mens andre var kommet hjem for godt for mange år siden.

kurs nov 2013 008

Deltakerne hadde forventninger om å treffe andre med lik bakgrunn som de selv, skape nettverk, få kunnskap fra andre og dele erfaringer.  Videre hadde de forventninger om å få kunnskap om reaksjoner/utfordringer ved å komme hjem, både for den som har vært ute og for familien, og å lære om bearbeiding av traumer og å takle problemer ved hjemkomst.

kurs nov 2013 010

kurs nov 2013 023kurs nov 2013 001Foredragsholderne formidlet kunnskap innenfor sine fagfelt om hvordan sterke påkjenninger og opplevelser påvirker oss og om hvordan det å reise fra sted til sted og stadig tilpasse seg nye kulturer, nye mennesker og nye organisasjoner gjør noe med oss.  Videre fikk vi vite hvordan personelloppfølgingen fra en stor aktør som Flyktningehjelpen er i dag og hvordan vi kan danne gode nettverksgrupper.  (Klikk HER for å se programmet og navn på foredragsholdere).

Vi i prosjektgruppen til ”Borte bra, men hjemme…” er veldig glade for at kurset svarte til forventningene. For oss var det svært lærerikt og samtidig  hyggelig å være sammen med tidligere kolleger fra felt og få reflektere over det ”Å komme hjem.”. Vi tar lærdommen og inspirasjonen med oss videre i arbeidet og i planene for nye kurs.

Flere av de som var med på kurset, var inne på at det kunne være nyttig med tilsvarende kurs for familiene, noe som vi ønsker å følge opp i året som kommer.

kurs nov 2013 025kurs nov 2013 017kurs nov 2013 018

kurs nov 2013 004

%d bloggers like this: