Artikler, linker

 

  • Senskadevirkninger og kompetanse- og bistandsbehov er det samme enten du har vært ute i krigssonen i Afghanistan for det norske militærforsvaret eller for Flyktningehjelpen. Bystyret ber byrådet se på om veteranprosjekter kan utvides til også å omfatte personell fra sivile hjelpeorganisasjoner og ikke-militære statlige organer. http://www.ivarjohansen.no/…/in…/5027-veteraner12112014.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: