Om oss

Initiativtakerne til prosjektet har  lang erfaring fra humanitært arbeid i krigs- og katastrofeområder.  Det er noen år siden vi  var ute på oppdrag, men føler enda at sterke opplevelser og ekstreme situasjoner fremdeles preger livene våre på godt og vondt. Noen av oss har slitt med ettervirkninger som det har tatt tid å lege,  mens andre har gått tilbake til en ”normal” tilværelse i Norge ganske fort.

Rolf (1)

Prosjektgruppa 

Rolf Borgos (Prosjektleder)

I 1997 reiste Rolf ut med danske Redd Barna. Fra før hadde han hatt et FN-oppdrag i Burma. Nå var oppdraget å evaluere et skoleprosjekt i Angola. På en reise i nabolandet Kongo skjedde det som skulle prege ham og nattesøvnen hans flere år senere. Så fortsatte han den videre karrieren ute. Først stopp: Balkan.

Rolf var i fra Bosnia i 1997, var i Kosovo under krigen i 2000, og i Midtøsten i 2003. Så dro han til Afghanistan i 2004. Da hadde han i flere år fortrengt dødsangsten han følte under gisselopplevelsen i 1997.  I mellomtida hadde det vært 11. september 2001 og en krig i Irak der selvmordsbombere hadde blitt stadig vanligere. Nå begynte sikkerhetsproblemene for alvor å melde seg i Afghanistan også.

Rolf har hatt oppdrag i denne perioden for Redd Barna, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, og UNHCR. Nasjonalt arbeidet i Norges Røde Kors og Redd Barna.

Etter at han kom hjem har han hatt oppdrag i Justis – og politidepartement, Oslo kommune /Oslo Politidistrikt, og siden 2008 vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer.

Prosjektleder for Borte bra men hjemme fra 2013

 

Per Bertelsenimage004 Per

Per reiste til Tanzania sammen med familien som Fredskorpsdeltaker i 1980. Familien bodde under enkle vilkår i Mwanza ved Victoria Lake.  I 1985 fikk Per stilling som FK koordinator i Tanzania, og jobbet på NORADs kontor i Dar es Salaam med ansvar for alle FK prosjekter i Tanzania.

Senere ble det oppdrag for Flyktningrådet og UNV i Genève med påfølgende reise til Kambodsja for å bidra i det første demokratiske valg etter Pol Pott.  Deretter jobbet han i Redd Barna med opprettelsen av den første beredskaps-gruppen for barnefaglig personell.  I begynnelsen på nittitallet gikk turen til Sierra Leone for Flyktningrådet.  Fra 1997 og ut dette årtusenet var Per i Bosnia for å utvikle arbeidsplasser.

De siste ti år har Per jobbet som mottaksleder på Norsk Folkehjelps asylmottak i Fredrikstad.  Nå har han  eget konsulent firma og bidrar på flere fronter.

Per er en av initiativtakerne og med i prosjektgruppen fra 2013

 

Tordis Lauvdal                                    tordis

Tordis har jobbet med flyktninger og innvandrere i ulike sammenhenger i over 20 år, og har erfaring fra sosialkontor, barnevern, asylmottak og senter for enslige mindreårige flyktninger.
Hun har internasjonal erfaring fra Flyktninghjelpen, Unicef, UNCHR og en privat organisasjon som heter Scanaid. Hennes felt er barn og unge.
For tiden bor hun i Oslo med sine 2 voksne barn.
Tordis er med i prosjektgruppen fordi hun er svært opptatt av temaet; Hvem hjelper hjelperne?
Hun sier: “Jeg tror at vi kan være med på å få dette temaet opp og ut og vi kan være støtte for mange som har det på samme måte som oss og ikke minst at vi kan forebygge slik at flere får et nettverk rundt seg når de kommer hjem etter endt oppdrag.
Tordis er med i prosjektgruppen fra august 2014

———————————————————————–

 

Anne Hernes Olsen var med i prosjektgruppen til aug 2014, og er en av initiativtakerne

Anne Hernes Olsen

Anne har jobbet med internasjonalt nødhjelpsarbeid fra 1993 til 2006.  Hun har bakgrunn fra transportbransjen og er utdannet Cand. Mag i Samfunnsfag.  Hun har vært på oppdrag i Rwanda, Tanzania, Dagestan, Sierra Leone, Liberia, Afghanistan, Bosnia, Kosovo og Palestina.  Hun har også hatt mange engasjementer for Flyktningerådet (nå Flyktninghjelpen) i Oslo, samt to kortere sekonderinger til UNICEF i Geneve og WFP i Roma.  Når hun er i Norge, jobber hun nå i Hjemmetjenesten.  Deler av året er hun i Hellas.

Annes historie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: