Om prosjektet

Om prosjektet           

”Borte bra, men hjemme…?” er et nettverk for nåværende og tidligere nødhjelps- og bistandsarbeidere.   Initiativtakerne er tre tidligere nødhjelpsarbeidere (se om oss).  Prosjektet er støttet av Rådet for Psykisk Helse og av Extrastiftelsen.

 ”Borte bra, men hjemme…?” ble opprettet i 2013. Vi ønsker å skape arenaer hvor tidligere hjelpearbeidere kan treffes og dele erfaringer.  Ideen til prosjektet ble skapt fordi initiativtakerne selv savnet et nøytralt kolleganettverk etter retur til Norge.  Samtidig har det i den senere tid blitt publisert materiale som underbygger at stadig tøffere arbeidsforhold i farlige internasjonale nødhjelpsoperasjoner setter spor hos hjelperne. (se artikler )   Vi tror at  effekten av erfaringsdeling kan bidra til å forebygge psykiske lidelser..

Nettverket skal være et supplement til organisasjonenes – og helsevesenets  – oppfølging av den enkelte.

Overordnete målsetting

Bidra til å bedre den psykiske helsen for tidligere nødhjelps- og bistandsarbeidere og deres familier, og samtidig forebygge utviklingen av mer alvorlige psykiske lidelser. Bidra til å mestre egen livssituasjon etter å ha kommet hjem fra utenlandstjeneste i internasjonale krise- og krigslignende situasjoner.

Organisering/Tiltak

Vi ønsker å legge til rette for et nettverk basert på likemannsprinsippet og ”hjelp-til-selvhjelp” prinsippet.  Like viktig som å fokusere på utfordringen det er å komme hjem med sterke oppleveleser og dramatiske hendelser i bagasjen, tror vi det er å anerkjenne den kunnskap og erfaring hjelpearbeiderne har tilegnet seg.  Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om hva internasjonale oppdrag av denne art gjør med oss.

Prosjektet  ”Borte bra, men hjemme…?”består per i dag av en prosjektgruppe på tre (se om oss).  Prosjektgruppa har  knyttet til seg fagpersoner med ulik bakgrunn som utgjør en referansegruppe (se referansegruppe).  Vi ønsker å samarbeide med frivillige organisasjoner og andre aktuelle aktører.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: