Referansegruppe

Referansegruppen er tverrfaglig sammensatt  og skal være en faglig støtte til prosjektgruppen og nettverket.

Referansegruppens hovedoppgave vil være å gi innspill til prosjektet og  å gi faglige råd og støtte.

Medlemmer av referansegruppen 

  • Rolf Borgos, Prosjektleder “Borte bra, men hjemme…?”
  • Anne-Cath da Silva,  Seksjonsleder Styrkeutvikling, Flyktninghjelpen
  • Anders Grindaker,    Veteranforbundet SIOPS
  • Anne Sigfrid Grønseth, 1.amanuensis HøgskolenLillehammer, sosialantropolog
  • Finn Skårderud, Psykiater, forfatter,  Senter for Mentalisering
  • Atle Sommerfeldt, Biskop i Borg, tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
  • Arne Ørum, Internasjonalt og flerkulturelt arbeid, Rådet for psykisk helse
  • Arne Olav Øyhus, Professor i Utviklingsstudier, instituttleder Univ. i  Agder
  • Medlemmer av prosjektgruppa – Per Bertelsen og Anne Hernes Olsen vil stille etter behov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: